Relinen & deelrenovaties Slide De bestaande rioolleiding wordt eerst met een robotfrees ontdaan van alle materialen die de doorgang belemmeren. Dit kan zijn puin, rioolslib of vele andere verontreinigingen. Slide Aansluitend wordt er grondig gereinigd met speciale hogedrukspuiten. Elke vervuiling is nu verwijderd uit het riool. Er dient nu vlot te worden doorgewerkt. Immers, indien de rioolbuizen aan de bovenzijde kapot zijn (wortelgroei of instorting) dan kan er op dit moment grond in de rioolbuis lopen. Slide Aansluitend wordt computergestuurd en –gecontroleerd de kous ingevoerd in het leidingsysteem. Deze wordt van binnenuit opgeblazen, waarna de nieuwe wanden van de rioolbuis na uitharding gevormd zijn. Slide De inzet van een computergestuurde rioolcamera zorgt er voor dat we het resultaat kunnen beoordelen. Als het gehele systeem 100% OK is, kan er direct gebruik van worden gemaakt.

Relinen en deelrenovaties

Een lek, versleten of beschadigd riool kan volgens de laatste stand der techniek worden vernieuwd via ‘relining’. Voorafgaand aan het relinen, vindt een reiniging en een inspectie plaats. Daarna wordt een vloeibare hars samen met een kous in de buis aangebracht, volledig computergestuurd. De kous en hars hechten zich aan de binnenzijde van de buis en vormen na gestuurd drogen een keiharde en ultra gladde nieuwe buiswand. Bij uitstek geschikt voor alle situaties waarin tijdwinst de belangrijkste factor. Uitgebreid hak-, breek- en graafwerk is bijvoorbeeld niet gewenst in dichtbebouwde oude stadscentra met smalle toevoerwegen of bij appartementencomplexen met veel in- en uitgaand verkeer of drukke winkelcentra.

24-uurs calamiteiten service

Tilburg

013-4556344

Breda

076-7200920

Den Bosch

073-7200954